Aptus

Aptus is een IoT integrator die de brug bouwt tussen de fysieke en de digitale wereld. Concreet zetten zij in op hardware/elektronica, connectiviteit en software.

Aptus gelooft in een geconnecteerde wereld waarbij stad, infrastructuur en burgers een intergeconnecteerd netwerk vormen die informatie kan uitwisselen in functie van de context waarin die zich bevindt. Voor de Antwerp Smart Zone werken zij aan een oplossing rond informatie over slimme afvalophaling.