Digipolis

Digipolis is de digitale partner van stad Antwerpen. Ze faciliteren, beheren en ondersteunen de end-to-end IT-infrastructuur en ontwikkelen mee stedelijke innovatieve digitale applicaties.

Dit doen ze via het Antwerp City Platform as a Service (ACPaaS) en door intensieve samenwerking met creatieve ondernemingen en start-ups, onderzoeksinstellingen, andere overheden, enzovoort. 
In de Smart Zone zorgen ze samen met de andere partners voor de basisinfrastructuur, testen ze technologieën uit, zoeken ze naar oplossingen voor stedelijke uitdagingen en bekijken ze hoe dit alles integreert in de bestaande technologie van de stad.