Fluvius

Fluvius Smart City ondersteunt de uitwerking van het Smart City plan, dat inspeelt op veranderende behoeften rond milieu, klimaat, mobiliteit, veiligheid en algemeen welzijn in steden en gemeenten.

Fluvius wil verschillende oplossingen integreren tot een werkend geheel op vlak van infrastructuur, communicatie en toepassingen. Centraal staat een optimaal databeheer, waarbij de klant data vanuit alle domeinen kan beheren, interpreteren en integreren.

Zo wil Fluvius performante (real-time) sturingsmechanismen uitwerken om het lokale beleid te ondersteunen en een efficiënt gebruik van de openbare ruimte te bekomen.