Altruis

oktober 2019 - juni 2020

Het ALTRUIS project - ALTeRnative Use of Imaging Systems (through Artificial Intelligence) -beoogt het alternatief gebruik van camerabeelden en de inzet van artificiële intelligentie voor duurzame mobiliteitsdoelstellingen op basis van deze camera streams. Het project maakt hiervoor gebruik van camera’s in de Antwerpse Smart Zone die beelden capteren, bewegingen registreren en analyseren.

Dit is een project van Digipolis en Rombit.

Beeldverwerking en privacy binnen dit project

Gegevens worden binnen dit project:

  • bijgehouden voor de termijn die nodig is om ze te kunnen verwerken en daarna verwijderd
  • waar mogelijk gepseudonimiseerd  
  • beschermd tegen diefstal en hacking
  • enkel opgevraagd in het kader van een wettelijke verplichting
  • volledig volgens de GDPR-wetgeving verwerkt

Je beelden worden uitsluitend gebruikt door Digipolis, de verantwoordelijke voor deze verwerking en dit enkel in het kader van het project Altruis. De verwerking gebeurt onder toezicht van de DPO van Digipolis.

Het is uitdrukkelijk uitgesloten dat je gegevens:

  • gebruikt worden voor andere doeleinden dan die van het project Altruis
  • gebruikt worden voor commerciële doeleinden
  • doorgegeven worden aan andere partijen behalve aan benoemde verwerker

Om deze gegevens te verwerken, doet Digipolis beroep op een externe verwerker. Digipolis zorgt er technologisch en organisatorisch voor dat deze verwerker gepaste toegang krijgt tot de gegevens.

Inzage, rechtzetting of verwijdering

Je kan je beelden laten verwijderen. Dat gebeurt onder de wettelijk bepaalde voorwaarden. Aangezien geen identificatie plaatsvindt, kunnen enkel beelden tijds- en locatiegebaseerd worden beheerd. De beelden worden verder na een korte retentieperiode verwijderd. Om je rechten te laten gelden kan je een e-mail sturen naar info@digipolis.be Als je een vraag stelt over je privacy-rechten, bezorg dan een kopie van de voorkant van je identiteitskaart en vermeld het project waarvoor je je rechten wilt laten gelden.

Vragen, opmerkingen, klachten

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens en de gegevensbescherming binnen het Altruis-project kan je een e-mail sturen naar info@digipolis.be. Iedereen heeft het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit, via hun website gegevensbeschermingsautoriteit.be