Drones4Antwerp

November 2019

Politiezone Antwerpen en Brandweer Zone Antwerpen onderzoeken al enige tijd welke ondersteunende rol drones kunnen spelen tijdens interventies. Van 18 tot 29 november voeren beide diensten testvluchten uit boven Sint-Andries.

De tests vinden plaats in het kader van het Europese project Drones4Antwerp. De bedoeling is omte onderzoeken hoe drones geïntegreerd kunnen worden in de werking van de politie- en de hulpdiensten. Zowel overdag als 's nachts handelen verschillende diensten scenario's op het terrein af met behulp van de drone. Uit de test moet blijken of drones en meerwaarde kunnen bieden aan de hulpdiensten en in welke vorm. 

Automatische drones

De drones waarmee de testvluchten worden uitgevoerd, werken deels met een automatisch besturingsysteem, maar de politie volgt ze ook op vanuit de commandokamer. Skeyes, de regie de luchtwegen, verleende toestemming voor de vluchten. Binnen het project wordt ook het huidig wettelijk kader geëvalueerd met betrekking tot het gebruik van drones door hulpdiensten.

Tal van mogelijkheden

Drones zouden vanuit de lucht ongevallen of branden in kaart kunnen brengen en verdachten in beeld kunnen brengen in de Antwerpse straten. Het doel van het project Drones4Antwerp is om de juridische, technologische en de financiële haalbaarheid van de verschillende toepassingen in kaart te brengen.

Partners

DroneMatrix en BDO

Privacy binnen dit project

Alle gegevens die binnen dit project verzameld worden:

  • worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan deze hierboven beschreven

  • worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden

  • worden niet doorgegeven aan externe organisaties buiten stad, politie of brandweer

  • beelden worden bijgehouden voor de minimale termijn die nodig is om ze te kunnen verwerken

  • beelden worden anoniem bijgehouden (gezichten worden onherkenbaar gemaakt)

  • beelden worden beschermd tegen diefstal en hacking

  • beelden kunnen enkel worden opgevraagd in het kader van een gerechtelijk onderzoek

  • beelden worden volledig volgens de GDPR-wetgeving verwerkt

Wie vragen heeft als er een drone in de wijk vliegt, vindt alle info op: veelgestelde vragen.