Herwerken publieke schermen

voorjaar 2019

De Antwerp Smart Zone wil bewoners en bezoekers van de buurt zoveel mogelijk betrekken en informeren. Eén van de middelen die daarvoor wordt ingezet zijn de publieke schermen, die sinds 2018 te vinden zijn op de Sint Andriesplaats en de Theodoor Van Rijswijckplaats. Passanten vinden er verschillende inhoud op terug. Niet enkel informatie over de Smart Zone, ook evenementen die door de buurt zelf worden aangebracht komen aan bod. De Antwerp Smart Zone wil met de schermen ook bewoners aanspreken die geen toegang hebben tot internet of een mobiele telefoon.

Na een bevraging van de buurt bleek echter dat er nog ruimte was voor verbetering van de schermen. Zo bleek de bediening niet gebruiksvriendelijk genoeg en werden de functionaliteiten van de schermen niet optimaal benut.

Samen met de buurt werd daarom een traject opgestart om de inhoud op de schermen te herwerken. Eind maart 2019 zochten ruim 20 bewoners en geïnteresseerden tijdens een workshop in kleine groepjes naar oplossingen voor een betere gebruikservaring. Deze inzichten werden ook meegenomen in de herwerking van de ontwerpen en functionaliteiten.

Partners

Voor dit project werken we samen met ClearChannel.

Project media