Slimme verlichting

2018 - 2019

Pleinen in de stad zijn plaatsen voor ontmoeting en recreatie, ook ’s avonds. Daarom worden openbare pleinen altijd verlicht. Als de lampen echter altijd op volle sterkte branden, zorgen zij voor onnodige lichtvervuiling en nodeloos energieverbruik.

De Antwerp Smart Zone wil de Sint-Andriesplaats optimaal verlichten op maat van de gebruikers:

 • Bewegings- en geluidssensoren verlichten het basketpleintje enkel als er echt gespeeld wordt.
 • Wanneer regensensoren aangeven dat de zichtbaarheid vermindert, geven lampen aan de rand van het plein feller licht. 
 • De verlichtingspalen doen dankzij ingebouwde sensoren ook dienst als weerstation. Zie je een rode lichtring? Dan neem je best een regenjas of paraplu mee, want dan gaat het binnen het uur regenen of sneeuwen.
 • Slimme camera’s die ’s nachts opmerken dat een bewoner het plein wil oversteken, zorgen voor extra licht. 

Hoe werkt het technisch?

 • Alle sensoren op het plein vangen signalen op. Die sturen ze draadloos door naar een gateway. 
 • De gateway stuurt zijn informatie via het internet naar een centrale computer.
 • Op basis van alle gegevens van de verschillende sensoren maakt de computer een analyse van de situatie op het plein.
 • Deze analyse activeert de regels die de lichten op het plein aansturen. 
 • Via het internet worden die regels naar de cloud gestuurd.
 • Een cloudplatform stuurt de lichten aan.

Partners

Voor dit project werken we samen met Nokia Bell Labs, Fluvius en Schréder.

start
stap 1
stap 2
stap 3
stap 4
einde

Gebruikersonderzoek

De eerste fase was een buurtonderzoek met als vraag ‘hoe kan technologie de buurt ondersteunen?’ Daaruit kwamen in Sint-Andries een aantal thema’s zoals veiligheid, kleinhandel, materialen- en afvalbeheer, en mobiliteit (verkeerslichten, parkeren, laden en lossen). 

Straatverlichting heeft een grote impact op het veiligheidsgevoel van de buurtbewoners. In het buitenland bestaan er voorbeelden van slimme verlichting die reageert op de omstandigheden. Het project ‘Slimme verlichting’ test een aantal van die toepassingen uit die nuttig kunnen zijn op de Sint-Andriesplaats.

Sint-Andriesplein in de Smartzone

Oplossingen zoeken

Op basis van een marktonderzoek werden sensoren en armaturen gekozen, die vervolgens op rendement en resultaat werden getest in een laboratorium. Dat was nodig om de precieze locatie van de sensoren te bepalen. 

Sint-Andriesplein in de Smartzone

Infrastructuur

De sensoren en slimme armaturen werden geïnstalleerd op de Sint-Andriesplaats. 

 • Het plein werd uitgerust met een weerstation, met sensoren die beweging en geluid opmerken, en met camera’s. 
 • Alle gegevens worden draadloos doorgestuurd naar een centrale computer.

Weerstation, sensoren, draadloze communicatie

Sint-Andriesplein in de Smartzone

Testfase

De sensoren moeten verbanden kunnen leggen tussen de signalen die ze binnenkrijgen, bijvoorbeeld tussen beweging, geluid en lichtintensiteit. De periode dat ze leren samenwerken, is een periode van vallen en  opstaan: soms schijnen de lichten te zwak, soms te fel, soms niet, soms flikkeren ze … dat hoort allemaal bij het leerproces. 

Sensoren

Sint-Andriesplein in de Smartzone

Burgerbevraging

De mening van burgers is essentieel om de kwaliteit van de straatverlichting en de verschillende toepassingen te evalueren. 

In de periode augustus-november 2018 kunnen burgers feedback geven via:

 • een vragenlijst
 • buurtgesprekken
 • het groot digitaal scherm op de Sint-Andriesplaats
 • www.antwerpsmartzone.be

Sint-Andriesplein in de Smartzone

Evaluatie en rapportering

In deze fase zullen we evalueren in welke mate de doelstellingen gerealiseerd zijn. Een belangrijke focus hierbij is de ervaring van de directe gebruikers (burgers enerzijds en belanghebbende (stads)diensten anderzijds).

Sint-Andriesplein in de Smartzone

Project media

Privacy binnen dit project

Het project ‘Slimme verlichting’ gebruikt camerabeelden om de pleinverlichting aan te sturen. De beelden gaan via een beveiligd kanaal naar servers bij Digipolis, de digitale dienst van de stad. Daar gaat een computerprogramma na hoeveel mensen er op het plein zijn en of ze een bepaalde activiteit doen zoals sporten, lopen, wandelen of zitten.

De Antwerp Smart Zone is enkel geïnteresseerd in aantallen en niet in de identiteit van mensen op straat. Wie meerdere keren in beeld komt, wordt telkens geteld als nieuw individu. Het systeem herkent geen personen. Wanneer een medewerker het systeem nakijkt, krijgt die enkel wazige gezichten te zien.

Meedoen? Graag!

Niemand kent onze stad beter dan wie er woont of werkt. Daarom wil de Antwerp Smart Zone graag de ideeën en inzichten kennen van zoveel mogelijk inwoners, om Antwerpen samen nóg slimmer te maken.

Doe mee

Meebouwen? Zeker!

Om onze slimme stad te bouwen, werkt de Antwerp Smart Zone liefst samen met ondernemers en wetenschappers. Ben jij zo iemand? Neem dan zeker contact op om mee te experimenteren.

Bouw mee